Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Kráľovský Chlmec

Územný plán mesta

Územný plán mesta Kráľovský Chlmec

 

Územný plán mesta (ďalej ÚPN) je v zmysle zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov základným nástrojom pre koordináciu a reguláciu územného rozvoja v meste a jeho administratívnom území. Umožňuje uplatňovať pri tom základné princípy udržateľného rozvoja v danom území a využívať jeho prírodný potenciál a civilizačné danosti pre optimálny a harmonický rozvoj všetkých územných funkcií.
 

ÚPN mesta je základným územnoplánovacím dokumentom mesta a je záväzným východiskovým podkladom pre nadväzné územnoplánovacie a územno - technické dokumenty dielčích územných častí mesta, alebo jeho špecifických funkčných štruktúr a záväzným podkladom pre územné rozhodovanie.
Schválený ÚPN mesta definuje zásady urbanistického usporiadania a funkčnej štruktúry zastavaného územia mesta, jeho priľahlého záujmového územia a ostatného územia v hraniciach katastra, ktoré tvoria mesto Kráľovský Chlmec. Obsahuje charakteristiku potenciálu územia a limity jeho využitia, koncepciu optimálneho rozvoja funkcií a štruktúr územia, regulatívy rozvoja a jeho územného priemetu, zásady rozvoja technickej vybavenosti, princípy miestneho územného systému ekologickej stability a návrhové registre jednotlivých okrskov mesta a častí katastra.
 

Vzhľadom na veľký rozsah úplného znenia textovej časti a rozsah grafickej časti ÚPN podrobnejšie informácie môžete získať na mestskom úrade v Kráľovskom Chlmci, ul. Kossutha 99, oddelenie výstavby a regionálneho rozvoja, č.dv. 4, III. posch.

 


 

Zmeny a doplnky č.1 ÚPN


 

 

 
TEXTOVÁ ČASŤ

 
GRAFICKÁ ČASŤ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
webmaster


webygroup

Mapu mesta a informácie o parcelách si môžete pozrieť na mape cez GISPLAN

Chcete...

...dať o sebe vedieť obyvateľom a návštevníkom vášho mesta a regiónu?
_________
...získať odklik na web vašej firmy priamo z tejto stránky?_________
...zadávať inzerciu a Prispievať do Burze práce?
_________
...aby vás našli investori hľadajúci možnosti podnikania vo vašom regióne?

Pro CIVIS, 930 40, Štvrtok na Ostrove - Csallóközcsütörtök 512, Šamorín. www.procivis.sk procivis@procivis.sk

dnes je: 25.4.2019

meniny má: Marek


English version
Magyar verzió
Talianska verzia

11234139

Úvodná stránka