Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Kráľovský Chlmec

Rozhlas online

Novootvorená pobočka ČSOB Poisťovne , a.s.,

Adresa: Hlavná 61/2, 077 01 Kráľovský Chlmec

Zodpovedná vedúca: Ing.Otília Kačinetzová

Otváracie hodiny:

PO :  Telefón 0905 266 249

Ut :    9:00 - 16:00

St :    9:00 - 16:00

Št:     9:00 - 16:00

Pi :    Telefón 0905 266 249

Kontakty:   +421 905 266 249

Mail:           otkacinetzova@csob.sk

                    otilia.kacinetzova@gmail.com

 

 

 

--------S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom, že Ing. Štefan Hušek, vo veku 68. rokov náhle zomrel. Rozlúčka so zosnulým bude 21. apríla 2017 /piatok/ o 16:30 hod. v dome smútku v obci Leles. Jeho pohreb bude 22. apríla 2017 /sobota/ o 13.00 hod. v dome smútku v obci Leles. Pochovaný bude na obecnom cintoríne Leles. Česť jeho pamiatke!

 

Mély fájdalommal értesítjük a polgárokat, hogy Hušek István mérnök, 68 éves korában váratlanul elhunyt. A Virrasztó 2017. április 21-én, /péntek/ 16.30- ó lesz  a Leleszi ravatalozóban. Temetése 2017. április  22-én, /szombat/ 13.00- ó lesz a Leleszi ravatalozóban. Végső nyugalomra a Leleszi temetőbe helyezik. Tisztelet emlékének!

 

 

 

--------Poľnohospodárske družstvo Malý Horeš – Pribeník oznamuje občanom, že  dňa  25. apríla 2017 /utorok/ od 8.00 hod. do 15.00 hod. predáva brojlerové kurčatá na poľnohospodárskom dvore v Pribeníku. Cena kg živej váhy je 1,60 €. Nákup je možný i z nájomného za používanie poľnohospodárskej pôdy za r. 2016.

 

A Kisgéresi – Perbenyiki szövetkezet értesíti a lakosokat, hogy 2017. április  25.-én /kedd/  8.00 – 15.00. –ig levágni való húscsirkét árusít, a Perbenyiki telepen. 1 kg élőcsirke ára 1,60 €. Csirkét 2016 földbérleti díjban is lehet vásárolni.

 

 

 

---------TJ Slavoj Kráľovský Chlmec Vás pozýva 22. apríla 2017 v sobotu  o 14.00 hod. na majstrovský futbalový  zápas  medzi  družstvami Dorast Kráľovský Chlmec a AFK Topoľany.

A Királyhelmeci Szlavoj sportegyesület meghívja Önöket 2017. április 22 – én, szombat 14.00- ó kezdettel a  Királyhelmec és az AFK Topoľany serdülő bajnoki mérkőzésre. 

  

23. apríla 2017 v nedeľu Vás pozývame na majstrovský futbalový zápas medzi Kráľovský Chlmec „A“ a hosťujúcim družstvom TJ TISA Trakany so začiatkom o 16.00 hod. Srdečne očakávame všetkých priaznivcov futbalu.

2017. április 23-án, vasárnap a Királyhelmec „A“ és a TJ TISZA Tárkány bajnoki mérkőzésre kerül sor 16.00-ó kezdettel. Minden futbal rajongót szeretettel várunk.  

 

 

 

---------Riaditeľstvo Materskej školy-Óvoda, L.Kossutha 1272/103 v Kráľovskom Chlmci oznamuje rodičom, že zápis detí na predprimárne vzdelávanie do MŠ v KRÁĽOVSKOM CHLMCI na šk.rok 2017/2018 sa uskutoční v termíne od 19.04.2017 do 31.05.2017.

 

A királyhelmeci Kossuth L. utcai Óvoda igazgatósága tájékoztatja a szülőket, hogy a 2017/2018-as iskolai évre óvodánkba való beiratkozásra 2017.4.19-től 2017.5.31-ig kerül sor.

 

 

 

--------A Királyhelmeci Ifjúsági Tanács meghívja Önöket az április 21-én, pénteken, 16:30 órai kezdettel tartandó „Ez Rólad Szól“ tehetségkutató versenyre a kultúrház nagytermébe. Belépő: 2€

Mindenkit szeretettel várunk!

 

Rada mládeže mesta Kráľovský Chlmec Vás pozýva na talentovú súťaž „Ez Rólad Szól“, ktorá sa koná 21. apríla o 16:30 hod. vo veľkej sále Mestského Kultúrneho Strediska. Vstupné: 2€

Srdečne Vás očakávame!

 

 

 

--------Súkromný podnikateľ Ján Kovács Vás srdečne pozýva, dňa 20.04.2017 do novootvoreného obchodu: Mäso - údeniny na ulici Hlavná č. 195, Čierna nad Tisou v budove miestnej reštaurácie. Otvorenie predajne - 20.04.2017 / štvrtok / o 08.00 hod. Mäso a mäsové výrobky sú dovážané z Maďarska. Ponuka obsahuje bravčové, hydinové, morčacie mäso a maďarské špeciality.   

 

Magánvállalkozó Kovács János, szeretettel vár mindenkit 2017. április 20-án,  /csütörtök/ 08.00-ó., új hentes üzlete megnyitására, Fő u. 195, a Tiszacsernyi Resti épületébe. A hentesárú magyarországról Szerencsről érkezik. A kínálat: sertés, csirke, pulyka, magyar sonka, kolbász, szalonna és felvágott.

 

 

 

--------Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom dotácií na poľnohospodársku pôdu, že si môžu prevziať žiadosti a mapy na Regionálnom pracovisku Trebišov od 18. apríla 2017 s občianskym preukazom.

 

A  mezőgazdasági fizetési ügynökség értesíti a földműveseket, akik támogatást  igényeltek, hogy 2017. április 18-tól átvehetik a nyomtatványokat az ügynökség irodájában Tőketerebesen. Kérjük vigyék magukkal  személyi igazolványukat.

 

 

 

---------Pracovná príležitosť v Kráľovskom Chlmci!

Firma Zola s.r.o. príjme do pracovného pomeru do svojej kancelárie v Kráľovskom Chlmci nových pracovníkov. Pracovný čas 4-6-8 hodinový. Znalosť slovenského a maďarského jazyka nutná! Prihlásiť sa môžete osobne  v dome Európy Zemplín /pri pošte/  na 2. poschodí č. dv. 52.

Kontakt. t.č.: 0915/ 577 080.

 

Munkalehetőség Királyhelmecen!

A Zola s.r.o. új munkatársat keres Királyhelmeci irodájába. Munkaidő 4-6- 8 órás. Szlovák és magyar nyelvtudás szükséges! Az érdeklődők jelentkezhetnek személjesen a posta melleti Zemplén Európa ház 2. emelet 52  ajtó. Elérhetőségeik a 0915/577 080 t.sz.

 

 

 

--------Vážení občania!

Štatistický úrad SR pravidelne realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku o príjmoch a životných podmienkach domácností. Všetky informácie a názory, ktoré nám v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, budú anonymné a použité výlučne na štatistické účely. Zisťovanie sa uskutoční od 10. apríla 2017 do 29. mája 2017. V tomto období vybrané domácnosti v našom meste navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením.

Za Vašu ochotu, ústretovosť i porozumenie ďakujeme.  

 

Tisztelt Királyhelmeci polgárok!

A Szlovák Statisztikai hivatal országszerte felmérést készít a lakosság azon belül az egyes családok  bevételéről és életszinvonaláról. Ebben a felmérésben részt vesz Királyhelmec város is. A statisztikai felmérést igazolvánnyal ellátot kérdező biztosok fogják végezni, melynek eredménye anonym és kizárólag a statisztikai feldolgozást szolgálja. A felmérés 2017. április 10-tól - 2017. május 29-ig tart.     

Együtműködésüket és megértésüket előre is köszönjük.

 

 

 

--------Vážení občania!

Štatistický úrad SR pravidelne realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov. Cieľom tohto štatistického zisťovania je zistiť úroveň vybavenosti domácností informačnými a komunikačnými technológiami a zároveň zistiť úroveň znalostí a zručností obyvateľstva a schopnosť využitia týchto technológií. Všetky informácie a názory, ktoré v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, budú anonymné a použité výlučne na štatistické účely. Zisťovanie sa uskutoční od 20. apríla do 31. mája 2017. V tomto období vybrané domácnosti v našom meste navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením.

Za Vašu ochotu, ústretovosť i porozumenie ďakujeme.  

 

Tisztelt Királyhelmeci polgárok!

A Szlovák Statisztikai hivatal országszerte felmérést készít a lakosság, azon belül az egyes családok  információs és kommunikációs technológiával való felszereltségét, valamint ezen technológiák használatának szintjét. Ebben a felmérésben részt vesz Királyhelmec város is. A statisztikai felmérést igazolvánnyal ellátot kérdező biztosok fogják végezni, melynek eredménye anonym és kizárólag a statisztikai feldolgozást szolgálja. A felmérést 2017. április 20-ától  - május 31-ig  végzik.     

Együtműködésüket és megértésüket előre is köszönjük.

 

 

 

--------Základná škola, L. Kossutha 56, 077 01 Kráľovský Chlmec

Oznam

Riaditeľstvo školy oznamuje všetkým rodičom školopovinných detí, že zápis do 1. ročníka šk. r. 2017/2018 môžu vykonať:

každý deň od 03. apríla do 28. apríla 2017 v čase od 8:00 hod. do 15:30 hod. na sekretariáte školy 26. apríla 2017 v rámci slávnostného zápisu.

K zápisu je potrebné predložiť rodný list dieťaťa a platný občiansky preukaz rodiča.

Zároveň s úctou pozývane všetkých rodičov a ich školopovinné deti a slávnostný zápis, ktorý sa uskutoční dňa 26. apríla 2017 so začiatkom o 13:30 hod.

Budúcich prvákov srdečne očakávajú ich budúci spolužiaci a učitelia. Príďte okúsiť a zažiť atmosféru nášho slávnostného popoludnia. 

Ďalšie informácie o škole nájdete na www.zskossutkch.edupage.sk.

 

 

 

 

---------OZNÁMENIE

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Kráľovskom Chlmci oznamuje milých rodičov, že slávnostný  zápis do prvého ročníka bude dňa 4. apríla 2017 o 15:00 hodiny v budove školy na ulici Hunyadiho. Potrebné dokumenty na zápis: občiansky preukaz rodiča a rodný list dieťaťa. Školopovinné deti rodič môže zapísať do 28. apríla 2017 na sekretariáte školy.

 

ÉRTESÍTŐ

A Királyhelmeci Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola értesíti a kedves szülőket, hogy az ünnepélyes beiratkozás az 1. évfolyamba 2017. április 4-én, kedden lesz 15:00-tól az iskola Hunyadi utcai épületében. A beiratkozásra vigyék magukkal a személyi igazolványukat és a gyermek anyakönyvi kivonatát. Gyermeküket beírathatják az iskola titkárságán is, legkésőbb 2017. április 28-ig.

 

      

   

 

--------Ponúkajú opatrovateľský kurz v Kráľovskom Chlmci. Možnosť kurzu zdarma cez ÚP na RE-PAS. Certifikát získate  v slovenskom aj v nemeckom jazyku. Ďalej ponúkajú kurzy nemeckého jazyka a prácu v Rakúsku a v Nemecku. Na opatrovateľský kurz sa môžete prihlásiť na internetovej stránke www.opatrovatelskykurz.sk a na tel.  čísle: 0905 10 26 11.

 

Ápolói tanfolyam indul Királyhelmecen. Ingyenes oktatás intézhető a Munkaügyi hivatalban nyilvántartottak részére. Az igazolvány, szlovák és német nyelven már 3,5 hét alatt megszerezhető. Továbbá kínálnak német nyelvoktatást és munkalehetőséget  Ausztriában, valamint Németországban. Jelentkezni lehet a következő e-mail címen: www.opatrovatelskykurz.sk, vagy a következő telefonszámon:   0905 10 26 11–es  t.sz.        

 

 

 

--------Personálna agentúra OSPRO MB, hľadá zamestnancov do automobiliek v Českej republike.  Voľné pozície: Robotník do výroby – príležitosť pre mužov, ženy aj páry. Maximálny nástupný vek do 50 rokov. Zvárač, zámočník, skladník s preukazom na vysokozdvižný vozík možný aj po splatnosti. Výhodné platové podmienky, ubytovanie zabezpečené, týždenné zálohy. T. č.: 0944 /00 40 41 

 

Munkaközvetítő iroda munkásokat keres autóiparba Csehországba, következő pozíciókra: Gyári munkás, férfiak, nők valamint párok részére, keresnek heggesztőket, lakatosokat, raktárba targoncásokat érvenyes vagy akár már érvénytelen igazolvánnyal. Felvételi korhatár 50 év. Előnyös kereseti lehetőség, szállás biztosítva, heti előleg kifizetése. T.sz.:  0944/ 00 40 41.   

 

 

 

------Oznamujeme  občanom, že stránkové hodiny primátora mesta pre verejnosť sú v každú stredu od 15.00 do 17.00 hod. Objednať sa môžete osobne, alebo telefonicky na sekretariáte. Za pochopenie ďakujeme.

 

Királyhelmec polgármesteri hivatala Értesíti Önöket, hogy a város polgárai részére minden szerdán 15.00 – 17.00.-ig tart ügyfélfogadást, melyre bejelentkezni személyesen, vagy telefonon a titkárságon lehet.     Megértésüket köszönjük. 

 

 

 

 

----------Oznam
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Trebišove týmto vyzýva občanov, zvlášť seniorov na zvýšenú ostražitosť, obozretnosť a opatrnosť, najmä voči osobám ktoré nepoznajú, nakoľko môže ísť o podvodníkov, ktorí si ich vopred vytipovali za účelom získania ich finančných úspor alebo cenností. 


          Értesítés
A Tőketerebesi Rendőrkapitányság felhívja a lakosság főleg az idősebb polgárok figyelmét a fokozott óvatosságra az idegenekkel szemben, mivel csalókról is szó lehet, akik előre kifigyelték őket és a pénzüket vagy vagyontárgyaikat akarják eltulajdonítani.  

 

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
webmaster


webygroup

Mapu mesta a informácie o parcelách si môžete pozrieť na mape cez GISPLAN

Chcete...

...dať o sebe vedieť obyvateľom a návštevníkom vášho mesta a regiónu?
_________
...získať odklik na web vašej firmy priamo z tejto stránky?_________
...zadávať inzerciu a Prispievať do Burze práce?
_________
...aby vás našli investori hľadajúci možnosti podnikania vo vašom regióne?

Pro CIVIS, 930 40, Štvrtok na Ostrove - Csallóközcsütörtök 512, Šamorín. www.procivis.sk procivis@procivis.sk

dnes je: 24.4.2017

meniny má: Juraj


English version
Magyar verzió
Talianska verzia

8243737

Úvodná stránka