Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Kráľovský Chlmec

Vinobranecký jarmok 2017

P o z v á n k a

Vážený pán podnikateľ, Vážená pani podnikateľka !

 

            Mesto Kráľovský Chlmec usporiada v dňoch 15. – 16. septembra 2017 Medzibodrožský kultúrny festival, v rámci ktorého sa uskutoční v sobotu 16. septembra na Námestí Milénia vinobranecký jarmok,  na ktorý Vás srdečne pozývame. Program sa začína v piatok a bude trvať do soboty.

Mesto Kráľovský Chlmec poskytuje  prenájom trhového miesta na dva dní.

 

Svoju účasť prosíme nahlásiť vyplnenou záväznou prihláškou, ktorú  zašlite POŠTOU najneskôr do 31. augusta  2017

 

na adresu: Mestský úrad, L. Kossutha 99, 077 01 Kráľovský Chlmec.

 

Vybavuje: Mária Majkricsová , tel: 056 6871059, maria.majkricsova@kralovskychlmec.sk.          

 

Ešte raz Vás srdečne pozývame do Kráľovského Chlmca  a tešíme sa na stretnutie s Vami.

 

Príloha: doložené zakrúžkovať

1. Záväzná prihláška

2. Fotokópia podnikateľského oprávnenia (výpis zo ŽR, výpis z OP a pod.)

3. Fotokópia kladného posudku orgánu na ochranu zdravia (pri predaji rýchleho občerstvenia, potravín a požívatín)

4. Fotokópia oznámenia, rozhodnutia alebo potvrdenie o registrácii potravín od RVPS(pri predaji potravín)

5. Fotokópia daňového úradu z knihy elektronickej registračnej pokladnice, kde je zaznamenané DKP

6. Čestné vyhlásenie podľa ktorého žiadateľ nie je povinný používať registračnú pokladnicu

7. Čestné vyhlásenie na predaj výrobkov z vlastnej pestovateľskej a chovateľskej činnosti (poľnohospodárske prebytky)

8. Doklad preukazujúci vzťah k pozemku (potvrdenie z obecného úradu, list vlastníctva, nájomná zmluva a pod.)

9. Čestné vyhlásenie na predaj výrobkov, ktoré sú originálom diela alebo jeho rozmnoženinou.

 

                                                                                                            Ing. Karol Pataky

                                                                                                             primátor mesta

VOĽBY VÚC 2017

Súbor na stiahnutie Volebné komisie zložili sľub.pdf Volebné komisie zložili sľub.pdf (41.9 kB)
Súbor na stiahnutie 1.jpg 1.jpg (840.4 kB)
Súbor na stiahnutie 2.jpg 2.jpg (857.7 kB)
Súbor na stiahnutie 3.jpg 3.jpg (1.3 MB)
Súbor na stiahnutie 4.jpg 4.jpg (2 MB)
Súbor na stiahnutie 5.jpg 5.jpg (2.1 MB)
Súbor na stiahnutie 6.jpg 6.jpg (2.1 MB)
Súbor na stiahnutie 7.jpg 7.jpg (2.1 MB)
Súbor na stiahnutie 8.jpg 8.jpg (986.5 kB)
Súbor na stiahnutie 9.jpg 9.jpg (1.8 MB)
Súbor na stiahnutie Informácia pre voliča.pdf Informácia pre voliča.pdf (34.8 kB)
Súbor na stiahnutie Tájékoztatás a választók számára.pdf Tájékoztatás a választók számára.pdf (40.2 kB)

Rozhlas online

-------Východoslovenská distribučná oznamuje občanom, že 22. novembra 2017 bude prerušená dodávka elektriny: na ul. Ibrányiho č.d. 1-21, č.d. 18-28, ul. Fábryho č.d. 23-39  od  09.00 - 14.30 hod.

Za pochopenie ďakujú.

 

A Keletszlovákiai áramszolgáltató  értesíti a lakosokat, hogy 2017. november  22-én,  szünetelni fog az áramszolgáltatás az Ibrányi u. 1-21-ig, 18-28-ig, Fábry u.  23-39-ig 09.00 – 14.30 ó-ig.   

Megértésüket köszönik.

 

 

-------Východoslovenská distribučná oznamuje občanom, že  23. novembra 2017 bude prerušená dodávka elektriny: na ul. Ibrányiho č.d. 49-55,  ul. Fábryho č.d. 2-16, 41-47-ig  od  09.30 - 14.30 hod.

Za pochopenie ďakujú.

 

A Keletszlovákiai áramszolgáltató értesíti a lakosokat, hogy 2017. november  23-án, szünetelni fog az áramszolgáltatás az Ibrányi u. 49-55-ig, Fábry u.  2-16-ig, 41-47-ig,    09.30 – 14.30 ó-ig.   

Megértésüket köszönik.       

 

 

 

-------A Bodrogközi és Ung-vidéki Közművelődési Intézet, Kassa Megyei Önkormányzat Kulturális Intézménye, értesíti a lakosokat, hogy szeptembertől  a Regionális könyvtárban új díjmentes könyvtári szolgáltatás vehető igénybe. Könyv kézbesítést vállalunk nyugdíjasok és ZŤPS igazolvánnyal rendelkező  azaz mozgássérült személyek számára. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet: 056/63 218 45.

 

Kultúrne Centrum Medzibodrožia a Použia, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja oznamuje občanom, že Regionálna knižnica začína od septembra s novou bezplatnou službou – Donáška kníh pre seniorov a ľudí s preukazom ZŤPS. Bližšie informácie na tel. čísle: 056/ 63 218 45.

 

 

 

----------Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Trebišove upozorňuje občanov, že sa v okrese TV pohybujú podozrivé osoby ktoré sa podvodným spôsobom snažia vylákať peniaze hlavne od starších osôb alebo sa snažia dostať do obydlia občanov za účelom odcudzenia ich cenností, peňazí. Polícia Vás žiada aby ste žiadne neznáme osoby nespúštali do obydlia, nekomunikovali s nimi a v prípade akýchkoľvek informácií okamžite kontaktovali políciu na bezplatnom telefónnom čísle 158.

 

A Tőketerebesi járási rendőrkapitányság felhívja a lakosok, főleg az idősebb polgártársak figyelmét, hogy a járás területén gyanús egyének mozgását jelezték. Ezen egyének az idős emberek jóhiszeműségét kihasználva a lakásokba bejutva készpénzt, valamint értéktárgyak eltulajdonítását tervezik. Ezért kérünk mindenkit az idegenekkel való óvatosságra, valamint ha bármi gyanúsat észlelnek, hívják a 158 ingyenes telefonszámot.

 

 

 

--------Pracovná príležitosť v Kráľovskom Chlmci.

Firma Zola s.r.o. príjme do pracovného pomeru do svojej kancelárie v Kráľovskom Chlmci nových pracovníkov. Pracovný čas 4-6-8 hodinový. Znalosť slovenského a maďarského jazyka nutná!

Prihlásiť sa môžete osobne v dome Európy Zemplín /pri pošte/  na 2. poschodí č. dv. 52.

Kontakt. t.č.: 0915/ 577 080.

 

Munkalehetőség Királyhelmecen.

A Zola cég új munkatársat keres Királyhelmeci irodájába. Munkaidő 4-6-8 órás. Szlovák és magyar nyelvtudás szükséges! Az érdeklődők jelentkezhetnek személjesen a posta melleti Zemplén Európa ház 2. emelet 52  ajtó.

Elérhetőségeik a 0915/577 080 t.sz.

 

 

 

---------RAVEN a.s.v prijme IHNEĎ do trvalého pracovného pomeru v Považskej Bystrici:

- operátorov, železiarov, zváračov, paličov, manipulantov, údržbárov, vodiča lokomotívy vo vlečke

PONÚKAME:

-pravidelný mesačný príjem (konkrétne ..........)

-benefity – príspevok na okuliare, zubné náhrady, šport, regeneráciu, vzdelávanie, dovolenku

-dochádzkový bonus

-príspevok na ubytovanie

-narodeninové voľno

-2 dni pracovného voľna naviac

-preplácanie nadčasov

-vyplatenie jednorazového bonusu vo výške 250,-€ po odpracovaní 6 mesiacov

Kontakt: 0914 737 247, jzigova@raven.sk

 

 


 

------Oznamujeme  občanom, že stránkové hodiny primátora mesta pre verejnosť sú v každú stredu od 15.00 do 17.00 hod. Objednať sa môžete osobne, alebo telefonicky na sekretariáte. Za pochopenie ďakujeme.

 

Királyhelmec polgármesteri hivatala Értesíti Önöket, hogy a város polgárai részére minden szerdán 15.00 – 17.00.-ig tart ügyfélfogadást, melyre bejelentkezni személyesen, vagy telefonon a titkárságon lehet.     Megértésüket köszönjük. 

 

 

 

----------Oznam
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Trebišove týmto vyzýva občanov, zvlášť seniorov na zvýšenú ostražitosť, obozretnosť a opatrnosť, najmä voči osobám ktoré nepoznajú, nakoľko môže ísť o podvodníkov, ktorí si ich vopred vytipovali za účelom získania ich finančných úspor alebo cenností. 


          Értesítés
A Tőketerebesi Rendőrkapitányság felhívja a lakosság főleg az idősebb polgárok figyelmét a fokozott óvatosságra az idegenekkel szemben, mivel csalókról is szó lehet, akik előre kifigyelték őket és a pénzüket vagy vagyontárgyaikat akarják eltulajdonítani.  

 

 

 

--------Novootvorená pobočka ČSOB Poisťovne , a.s.,

Adresa: Hlavná 61/2, 077 01 Kráľovský Chlmec

Zodpovedná vedúca: Ing.Otília Kačinetzová

Otváracie hodiny:

PO :  Telefón 0905 266 249

Ut :    9:00 - 16:00

St :    9:00 - 16:00

Št:     9:00 - 16:00

Pi :    Telefón 0905 266 249

Kontakty:   +421 905 266 249

Mail:           otkacinetzova@csob.sk

                    otilia.kacinetzova@gmail.com

 


 

Výberové konania

Separovaný zber odpadu

 

Separovaný zber komunálneho odpadu je jediným riešením zníženia množstva komunálneho odpadu, a preto sa separácia stáva stále aktuálnejšou témou zástupcov samospráv. Pri separovanom zbere sa nepotrebná vec nepovažuje za odpad, ale za surovinu, ktorá môže znova vstúpiť do výrobného procesu. Šetrí sa tým množstvo prírodných zdrojov, znižujú sa negatívne vplyvy na zdravie ľudí a životné prostredie, a to nielen vo výrobných procesoch, ale aj na skládkach komunálnych odpadov, kde neseparovaný komunálny odpad môže vytvárať nekontrolovateľné procesy.

Pokiaľ sa občan rozhodne zodpovedne separovať komunálny odpad, mal by na to myslieť nielen pri kúpe výrobkov, ale aj počas spotreby. Mal by si uvedomiť, či po kúpe výrobku bude môcť nepotrebné časti (vo väčšine prípadov sa jedná o obal) dôkladne vyseparovať.

Pri používaní by mal tak isto myslieť na to, aby činnosťou nespôsobil nemožnosť separovania daného materiálu, keď sa stane nepotrebným, pretože separovať odpad je možné len čistý
a zbavený iných materiálov (napr. zvyškov potravín, oddeľovanie skla od kovov a pod.). Vyseparovaný komunálny odpad sa umiestňuje do zberných nádob a zberných vriec. Sú farebne odlíšené a zabezpečuje ich samospráva, alebo zodpovedná firma, s ktorou má samospráva podpísanú zmluvu. Firma zabezpečuje zberné nádoby a takisto aj zvoz plných zberných nádob.

Z pohľadu občana nie je správne, keď neumiestňuje separované zložky komunálneho odpadu do zodpovedajúcich zberných nádob, pretože sa tým stráca zmysel separácie komunálneho odpadu.

Súbor na stiahnutie Recyklačné symboly 2017.pdf Recyklačné symboly 2017.pdf (300.3 kB)
Súbor na stiahnutie Harmonogram 2017.pdf Harmonogram 2017.pdf (103.6 kB)
Súbor na stiahnutie TRIEĎME ZHODNOCUJME RECYKLUJME.jpg TRIEĎME ZHODNOCUJME RECYKLUJME.jpg (984.5 kB)
Súbor na stiahnutie Kontajner na oblečenie.pdf Kontajner na oblečenie.pdf (408.9 kB)

O Z N Á M E N I E - voľné pracovné miesto

 

 

 

Súbor na stiahnutie Inzerát operátor Vegum.pdf Inzerát operátor Vegum.pdf (212.4 kB)
Súbor na stiahnutie Munka lehetőség.pdf Munka lehetőség.pdf (18.8 kB)
Súbor na stiahnutie Ponuka práce od Centrum Agency s.r.o..pdf Ponuka práce od Centrum Agency s.r.o..pdf (389.4 kB)

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
webmaster


webygroup

Mapu mesta a informácie o parcelách si môžete pozrieť na mape cez GISPLAN

Chcete...

...dať o sebe vedieť obyvateľom a návštevníkom vášho mesta a regiónu?
_________
...získať odklik na web vašej firmy priamo z tejto stránky?_________
...zadávať inzerciu a Prispievať do Burze práce?
_________
...aby vás našli investori hľadajúci možnosti podnikania vo vašom regióne?

Pro CIVIS, 930 40, Štvrtok na Ostrove - Csallóközcsütörtök 512, Šamorín. www.procivis.sk procivis@procivis.sk

dnes je: 25.11.2017

meniny má: Katarína


English version
Magyar verzió
Talianska verzia

9675400

Úvodná stránka