Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Kráľovský Chlmec

Cintorínske poplatky

Mesto Kráľovský Chlmec

Cintorínske poplatky


INFORMÁCIA – VÝZVA – UPOZORNENIE


V zmysle ustanovenia § 21 ods. 1 zákona číslo 131/2010 Z. z. o pohrebníctve a článku 4 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kráľovský Chlmec číslo 2/2012 právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy na dobu neurčitú.

Nájomca je povinný uhradiť nájomné za  hrobové  miesto na desať rokov. Nájomca sa  okrem nájomného zaväzuje uhradiť aj poplatok (udržiavací poplatok) za služby spojené s nájmom hrobového miesta, ktorý v sebe zahŕňa administratívne úkony súvisiace s evidenciou hrobových miest, poplatok za používanie vody na polievanie kvetov, za kosenie trávy, za likvidáciu odpadov, spolu v sume 3,30 eur za jeden kalendárny  rok.
            Nájomné a udržiavací poplatok sú splatné v deň podpísania nájomnej zmluvy oboma zmluvnými stranami.
            Nájomca sa zaväzuje po uplynutí kalendárneho roka uhradiť udržiavací poplatok do konca februára príslušného kalendárneho roka, poštovou poukážkou alebo v hotovosti do  pokladne  prenajímateľa.
            Výška  nájomného a služby spojené s nájmom hrobového miesta sa riadia cenníkom prenajímateľa platným ku dňu uzatvorenia zmluvy. Po úmrtí občana má prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy osoba blízka; ak je blízkych osôb viac, tá blízka osoba, ktorá sa prihlási ako prvá.

Napriek tejto skutočnosti Mesto Kráľovský Chlmec eviduje hrobové miesta, u ktorých nie sú splnené podmienky užívania hrobového miesta a neplatičov za hrobové miesta, ktorí nemajú cintorínske poplatky zaplatené. Mesto ako správca cintorínov je v zmysle zákona o pohrebníctve povinné upozorniť neplatičov na existenciu nedoplatkov, ktorý môže byť dôvodom pre prípadné zrušenie hrobového miesta z dôvodu neplatenia.

      Vyzývame touto cestou všetkých neplatičov a osoby, u ktorých nie sú splnené podmienky užívania hrobového miesta, aby sa čo najskôr dostavili na Mestský úrad Kráľovský Chlmec, 2.  poschodie, číslo dverí 16 z dôvodu spresnenia evidencie resp. uzatvorenia nájomnej zmluvy. Len tak sa vyhnú v prípade nedoručenia písomného upozornenia (napríklad z dôvodu zmeny adresy) zrušeniu hrobového miesta.
    
      Termín návštevy prosíme dohodnúť pred príchodom na tel. čísle 056/63 215 83.


Oddelenie ekonomické a správy majetku
Apríl 2013


 
cintorínske poplatky.pdf(90.7 kB)cintorínske poplatky.pdf
Zoznam nezaplatených hrobových miest na novom cintoríne k 30.6.2017.pdf(2 MB)Zoznam nezaplatených hrobových miest na novom cintoríne k 30.6.2017.pdf
Zoznam nezaplatených hrobových miest na starom cintoríne k 30.6.2017.pdf(7.5 MB)Zoznam nezaplatených hrobových miest na starom cintoríne k 30.6.2017.pdf

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
webmaster


webygroup

Mapu mesta a informácie o parcelách si môžete pozrieť na mape cez GISPLAN

Chcete...

...dať o sebe vedieť obyvateľom a návštevníkom vášho mesta a regiónu?
_________
...získať odklik na web vašej firmy priamo z tejto stránky?_________
...zadávať inzerciu a Prispievať do Burze práce?
_________
...aby vás našli investori hľadajúci možnosti podnikania vo vašom regióne?

Pro CIVIS, 930 40, Štvrtok na Ostrove - Csallóközcsütörtök 512, Šamorín. www.procivis.sk procivis@procivis.sk

dnes je: 18.6.2019

meniny má: Vratislav


English version
Magyar verzió
Talianska verzia

11306996

Úvodná stránka